Tagdækkere søges

Dygtige tagdækkere søges. Kontakt entrepriseleder Brian Gravgaard på mobil 24 28 10 90

Her er du: Om ÅOT » Politik og målsætning

Udskriv denne side Udskriv

Politik og målsætning

Århus & Omegns Tagpapdækning A/S A/S, der arbejder med alle former for tag- og membranarbejder som hoved- eller underentreprenør, vil arbejde med en løbende  forbedring af vort arbejdsmiljø og overholde gældende lovgivning.

Arbejdet skal planlægges og udføres således, at den der udfører arbejdet, ikke udsættes for unødig risiko for ulykke eller sundhedsskadelige påvirkninger.

Anvendelse af tekniske og personlige hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Arbejdsstedet skal være forsvarligt indrettet d.v.s. at forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige under hensyntagen til det arbejde, der skal foregå. Hvis dette ikke er tilfældet, skal arbejdslederen sørge for, at forholdene, i det omfang, det er muligt og rimeligt, ændres, så arbejdsstedet er forsvarligt indrettet.

Ledelsen og sikkerhedsorganisationen har i fællesskab udarbejdet arbejdsmiljøpolitikken , hvor ledelsen er ansvarlig for at denne iværksættes og opretholdes. Sikkerhedsorganisationen er ansvarlig for den daglige vedligeholdelse gennem arbejdslederne, der forestår implementering, daglig planlægning og kontrol i samråd med de timelønnede, der er ansvarlige for egen sikkerhed.

Vore overordnede indsatsområder vil være at udvikle forbedrede arbejdsmetoder, hvor tagmontørerne ikke udsættes for tunge løft eller unødige belastninger af kroppen. Dette vil bl.a. ske ved at medvirke positivt i dialogen mellem tagmontørerne og arbejdslederne om bl.a. udvikling af nye arbejdsmetoder.

Vi vil alle blive bedre til at håndtere denne holdnings-ændring ved at systematisere arbejdsmiljøarbejdet bl.a. gennem en arbejdsmiljøcertificering.

Vore særlige mål og handlingsplaner vil blive revideret mindst en gang årligt, medens vor politik evalueres årligt i ledelsesberetningen.