Tagdækkere søges

Dygtige tagdækkere søges. Kontakt entrepriseleder Brian Gravgaard på mobil 24 28 10 90

Her er du: Arbejdsmiljø » Varmt arbejde BTV 10, 10A + 10B

Udskriv denne side Udskriv

Varmt arbejde BTV 10, 10A + 10B

Varmt arbejde udføres i.h.t Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B.

Brandteknisk Vejledning nr. 10 Varmt arbejde - Brandsikringsforanstaltninger
                                                                           Planlægning og gennemførelse

Brandteknisk Vejledning nr. 10A Varmt arbejde - Tagdækning 

Brandteknisk Vejledning nr. 10B Varmt arbejde - Metalbearbejdning

Det betyder at alle vores tagdækkerbiler er udstyret med 3 stk. pulverslukkere og 1 vandslukker. Og at der altid forefindes slukningsudstyr på de tage vi arbejder på.

Inden arbejdet påbegyndes gennemgår tagdækkeren taget for at checke om der er en forøget brandrisiko på det aktuelle tag. Sideløbende udfylder han brandrapporten.

Skiltet "Gasflasker på taget" monteres på stigen når det er aktuelt.